ΕΕΤΤ: Αυξημένη προστασία για τους καταναλωτές [Δελτίο Τύπου]

Δελτίο Τύπου: Η ΕΕΤΤ εξέδωσε νέο Κανονισμό για τους όρους αδειοδότησης και λειτουργίας των παρόχων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, σύμφωνα με το αναθεωρημένο ευρωπαϊκό και ελληνικό ρυθμιστικό πλαίσιο και με γνώμονα την προάσπιση των δικαιωμάτων και τον έλεγχο των χρεώσεων για τους συνδρομητές σε τηλεφωνία και Internet.

Συγκεκριμένα, ο νέος Κανονισμός επιβάλλει αυξημένες υποχρεώσεις στους παρόχους όσον αφορά την αναλυτική και έγκαιρη ενημέρωση των συνδρομητών πριν την επιβολή αυξήσεων στις χρεώσεις και αλλαγών στους όρους της σύμβασης σε συνδέσεις/πακέτα. Επιπλέον, ο Κανονισμός προβλέπει, μεταξύ άλλων, την αυτόματη επιστροφή του ανάλογου παγίου σε περιπτώσεις καθυστερημένης αποκατάστασης βλάβης, το ύψος των χρεώσεων κατά την προσωρινή διακοπή υπηρεσιών και τον πρόωρο τερματισμό της σύμβασης, καθώς και τη μη χρέωση αναμονής στις υπηρεσίες τηλεφωνικού καταλόγου.

Με στόχο την ταχύτερη εξυπηρέτηση των συνδρομητών, ο Κανονισμός προβλέπει ότι ο πάροχος οφείλει να απαντά εγγράφως και εντός 20 ημερών σε κάθε έγγραφο παράπονο ή καταγγελία. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του παρόχου, τότε ο συνδρομητής μπορεί να απευθυνθεί στην ΕΕΤΤ.

Επίσης, για τους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ο νέος Κανονισμός διευκολύνει την αδειοδότησή τους, απλοποιώντας περαιτέρω τη διαδικασία καταχώρησης στο μητρώο της ΕΕΤΤ.

Σημειώνεται ότι ο Κανονισμός θα εφαρμοστεί σταδιακά, έως τις αρχές του φθινοπώρου του 2013, καθότι απαιτείται προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων των παρόχων.

Η ΕΕΤΤ θα συνεχίσει να επικεντρώνει τις δράσεις της με σκοπό τη διαφάνεια στις σχέσεις των συνδρομητών με τους παρόχους, την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των παρόχων, τον έλεγχο των χρεώσεων και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Αναλυτική ενημέρωση για τους συνδρομητές είναι αναρτημένη στο www.eett.gr.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *