Το Gmail θα χρησιμοποιεί πλέον μόνο HTTPS για τον έλεγχο/αποστολή mail

Ξεκινώντας από σήμερα, το Gmail θα χρησιμοποιεί πάντα μια κρυπτογραφημένη σύνδεση HTTPS όταν ελέγχετε ή να στείλετε e-mail.

Το Gmail υποστήριζε το HTTPS από τότε που άνοιξε σαν υπηρεσία και το 2010 το HTTPS έγινε προεπιλογή. Η σημερινή αλλαγή όπως μας λέει η Google, σημαίνει πως πλέον κανείς δεν θα μπορεί να “κρυφακούσει” τα μηνύματα σας κατά την μετακίνηση τους από εσάς προς τους servers του Gmail και αντίστροφα, ασχέτως με το αν είστε στο δικό σας υπολογιστή ή σε ένα δημόσιο WiFi δίκτυο.

Επίσης όλα τα email που λαμβάνετε η στέλνετε -ανεξαιρέτως- είναι επίσης κρυπτογραφημένα ενώ κινούνται εσωτερικά, εξασφαλίζοντας έτσι ότι τα μηνύματα σας είναι ασφαλή όχι μόνο κατά τη μετακίνηση τους από εσάς προς τους servers του Gmail και αντίστροφα αλλά και κατά τη μετακίνηση τους μεταξύ των data centers της Google.

Πηγή

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *