|

Το Microsoft Hyperlapse app λαμβάνει υποστήριξη για 1080p video και microSD αποθήκευση

Το Microsoft Hyperlapse app είναι από τις καλύτερες εφαρμογές της Microsoft που θα βρείτε στο Android Play Store. Η αναβαθμισμένη έκδοση του φέρνει υποστήριξη 1080p βίντεο και τη δυνατότητα αποθήκευσης του στην microSD.

Το 720p είναι εξ’ ορισμού προεπιλεγμένο, οπότε αν θέλετε 1080p θα πρέπει να το επιλέξετε από τις ρυθμίσεις. Φυσικά για να μπορέσετε να κάνετε κάτι τέτοιο, το τηλέφωνο σας πρέπει να έχει τη δυνατότητα εγγραφής fullHD 1080p video. Επίσης, όπως προείπαμε, έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε τα Hyperlapse σας στην microSD του τηλεφώνου σας αντί για τη εσωτερική μνήμη (internal storage).

Την εφαρμογή μπορείτε να βρείτε στο Play Store εδώ.

Τα νέα Features της εφαρμογής από την περιγραφή του Play Store.

· Multiple HD Resolutions: Save in 720 or 1080p, if supported by your device.
· Save to SD:  Save finished videos to SD storage (on compatible devices) 

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *