Εφιάλτης η επισκευή του Apple MacBook 2015 σύμφωνα με το iFixit

Εφιάλτης η επισκευή του Apple MacBook 2015 σύμφωνα με το iFixit

Εφιάλτης είναι η επισκευή του νέου Apple MacBook 2015 σύμφωνα με το iFixit με αποτέλεσμα να λάβει Repairability Score: 1 στα 10 (10 είναι το πιο εύκολο στην επισκευή). Μερικά παραδείγματα για το λόγο που αποδόθηκε το πολύ χαμηλό score είναι: οι proprietary pentalobe βίδες και η αλλαγή στη θέση των καλωδίων που δυσκολεύουν το άνοιγμα…