Επιβεβαιώθηκε νέα σοβαρή ευπάθεια στο Adobe Flash Player
|

Επιβεβαιώθηκε νέα σοβαρή ευπάθεια στο Adobe Flash Player

Μια νέα σοβαρή ευπάθεια – (CVE-2015-7645) – επιβεβαιώθηκε για τον Adobe Flash Player 19.0.0.207 αλλά και νεότερες εκδόσεις του. Η ευπάθεια αφορά Windows, Macintosh και Linux συστήματα. Σε περίπτωση επιτυχούς εκμετάλλευσης της, είναι ικανή να προκαλέσει crash στο σύστημα και ενδεχομένως να επιτρέψει σε έναν εισβολέα να πάρει τον έλεγχο του προσβεβλημένου συστήματος. Security Advisory…