Η Hewlett-Packard χωρίζεται σε δύο εταιρίες
|

Η Hewlett-Packard χωρίζεται σε δύο εταιρίες

Η Hewlett-Packard χωρίζεται σε δύο εταιρίες. Η μία θα παραμείνει με το όνομα Hewlett-Packard και θα ασχολείται με το κομμάτι των PC’s, Tablets και εκτυπωτών ενώ η άλλη θα ονομάζεται Hewlett-Packard Enterprise και θα ασχολείται με το Business software/hardware και services κομμάτι. Η Meg Whitman, τωρινή CEO της εταιρίας θα συνεχίσει τη δουλειά της ως…