Η Google εξαγόρασε την startup SlickLogin

Η Google εξαγόρασε την startup SlickLogin

Η Google προχώρησε σε μία ακόμη αγορά, αυτή τη φορά αποκτώντας την startup εταιρία, SlickLogin.

Η SlickLogin είναι μια εταιρία που προσφέρει υπηρεσίες ασφαλής ταυτοποίησης. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρία προσφέρει