Τέλος στα καταλάθος click διαφημίσεων θέλει να βάλει η Google

Τέλος στα καταλάθος click διαφημίσεων θέλει να βάλει η Google

Σαν χρήστης, πατώντας καταλάθος σε μια διαφήμιση ενός mobile site ή μιας εφαρμογής ή παιχνιδιού είναι όχι μόνο εκνευριστικό αλλά κακό για το χρήστη και τον διαφημιστή. Για τον χρήστη, ένα καταλάθος click μειώνει την εμπειρία του και για τον διαφημιστή φέρνει μικρότερο conversion rate, κάτι το μη επιθυμητό. Για να βάλει ένα τέλος λοιπόν…