Μετατρέψτε την webcam σας σε ένα 3D wireframe με το WebCamMesh

Μετατρέψτε την webcam σας σε ένα 3D wireframe με το WebCamMesh

Το WebCamMesh είναι μια HTML5 εφαρμογή γραμμένη από τον Felix Turner η οποία δημιουργεί ένα ψεύτικο 3D βάθος πεδίου που μπορείτε να τροποποιήσετε με στοιχεία ελέγχου στην οθόνη. Αν δώσετε πρόσβαση στην κάμερα, θα μπορείτε να μετακινήσετε το 3D πεδίο κουνώντας το ποντίκι σας προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, ή να ρυθμίσετε τις παραμέτρους, όπως ο κορεσμός,…